Φωτογραφίες από τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2008.
n